Άποψη -> "Βιολογική Καλλιέργεια Ενέργειας"

Η «Βιολογική Καλλιέργεια Ενέργειας» είναι μια νέα καλλιέργεια που προτείνουμε ώστε να έχουμε τη δική μας καθαρή και πάντα φρέσκια ενέργεια.

Θα χρειαστούμε τη συνεργασία με έναν πόρο της φύσης όπως  ο ήλιος (ηλιακή ενέργεια), ο αέρας (αιολική ενέργεια), το έδαφος (γεωθερμική ενέργεια), το νερό κλπ. 

Ένα μέσο παραγωγής όπως πχ ένα φωτοβολταϊκό πάνελ ή μια ανεμογεννήτρια κλπ

Η παραγωγή γίνεται σε τοπικό επίπεδο.  Είναι ντόπια καλλιέργεια δηλαδή...

Και στο θέμα της ενέργειας, προωθούμε την αυτοδιαχείριση και ταυτόχρονα τη σταδιακή απαγκίστρωση από μακρινές, γκρίζες, συγκεντρωτικές και πιθανά περιβαλλοντικά (ίσως και ηθικά) επιζήμιες πηγές παραγωγής και διανομής ενέργειας. 

Οι «Βιοκαλλιεργητές Ενέργειας» μπορούν να συστήσουν και συνεταιρισμούς  για την παραγωγή της ενέργειας που χρειάζονται για την τοπική τους κοινωνία.  Ένα παράδειγμα μπορούμε να δούμε δίπλα.

Ο «Βιοκαλλιεργητής Ενέργειας» ξέρει ότι η ενέργεια έχει πολλές μορφές, δεν υπάρχει μόνο η ηλεκτρική.  Γνωρίζει ότι θα χρησιμοποιήσει την ηλεκτρική ενέργεια για να φορτίσει το κινητό του αλλά ξέρει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει απευθείας (μέσω ενός ηλιακού φούρνου) την ηλιακή ενέργεια για να  ετοιμάσει το φαγητό του και όχι την ηλεκτρική κουζίνα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει βιοκλιματικές μεθόδους για τον κλιματισμό του σπιτιού του και όχι το aircondition.  Μπορεί να αντιληφθεί την ενέργεια με αυξημένη επίγνωση και να μην έρχεται μηχανικά στο μυαλό του μόνο η ηλεκτρική ενέργεια. 

Ο «Βιοκαλλιεργητής Ενέργειας» ξέρει ότι η Ενέργεια δεν «καταναλωνεται» όπως πολύ συχνά λέμε αλλά μεταβάλλεται από μια μορφή σε άλλες.  Έτσι μπορεί να χρησιμοποιεί την ενέργεια με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. 


Ο «Βιοκαλλιεργητής Ενέργειας» ενημερώνει και εκπαιδεύει όποιον θέλει να μάθει, μοιράζεται τις γνώσεις του και το βιολογικό ενεργειακό του αγρόκτημα είναι πάντα ανοιχτό σε όποιον θέλει να δει τον τρόπο που παράγεται η ενέργεια που χρησιμοποιεί.


2 κιλά καρότα, 1 κιλό πατάτες και 350W ενέργεια είναι η σημερινή σοδειά.


26.07.11
Δημήτρης Κιτσικόπουλος
dasos22350@gmail.com